Zjednodušené čítanie - easy reading

Predstavte si hrdosť svojich detí, keď si dokážu prečítať svoju prvú knihu v angličtine. Či už s vami rodičmi, alebo úplne samé. Pozrite si ponuku kníh v jednoduchšej forme angličtiny. Známe i neznáme príbehy, ktoré sa deťom budú ľahko čítať.

Doplnené atraktívnymi ilustráciami, ale aj novými slovíčkamiúlohami, ktoré doplnia vedomosti, ktoré získali.

Knihy sú rozdelené do štyroch skupín, podľa úrovne vedomostí a podľa počtu kľúčových slov.

My sme ich však rozdelili do troch skupín:

1_7_small 1_8_small  9_small

 

V prvej skupine ZAČÍNAME S ČÍTANÍM  sú knihy úrovne 0 a 1. Obsahujú 300 alebo 500 kľúčových slov. Do 300 je úroveň BEGINNER a do 500 ide o úroveň ELEMENTARY. Všetky príbehy sú atraktívne pre deti. Často ide o známe príbehy, ktoré sa deťom ľahko čítajú. Naučia sa nové slovíčka, pochopiť text a na každú knihu je možné stiahnuť audio v britskej i americkej angličtine. 

ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÉ DETI – nájdete tu knihy do 800 kľúčových slov, maximálny počet slov 2000 (úroveň 2), čo je PRE-INTERMEDIATE.

 

gullivers travels_small  Pinocchio_small  robin-hood-and-the-silver-arrow_small

 

POKROČILÉ ČÍTANIE je pre deti, ktoré majú už s angličtinou nejaké skúsenosti. Príbehy sú o niečo rozsiahlejšie, do 1200 kľúčových slov v knihe, maximálny počet slov 4000 (úroveň 3) - INTERMEDIATE.

 

The jungle book_small  The wizard of Oz_small  treasure-island_small