Vyhraj pobyt v Hoteli Permon

 

KÚP KNIHU MALÝ CESTOVATEĽ A VYHRAJ POBYT V HOTELI PERMON 

Nie je to super? Kúpite si krásnu knihu, kde sa deti veľa naučia  a ešte môžete aj vyhrať.

A čo? Vynikajúci pobyt Grand hoteli Permon pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa do 12r. na 3 dni / 2 noci s polpenziou a vstupom do wellness komplexu Permon´s Paradise.

 

Grand  hotel Permon je obľúbeným hotelom práve pre rodiny s deťmi. Nájdete tu bazény rôzneho druhu, pre malinké deti, aj väčších plavcov, tobogán, šmýkačky, obrovský vodný svet. K tomu super detský kútik, vonku veľké detské ihrisko či zábavný animačný program hlavne počas víkendov, to všetko robí z tohto hotela super možnosť na krásnu rodinnú dovolenku.

 

Jednu takú môžete zažiť aj vy. Stačí si kúpiť knihu MALÝ CESTOVATEĽ  a tak sa zaradíte do súťaže o pobyt v Grand hoteli Permon pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa do 12r. na 3 dni / 2 noci s polpenziou a vstupom do wellness komplexu Permon´s Paradise.

1_1 1_170523_MC_permon_9767_small

 1_4

 

A o čom je kniha MALÝ CESTOVATEĽ?

Kniha je o chlapcovi, ktorý cestuje po hlavných mestách Európy. Spolu so svojím kamarátom psíkom cestujú, zažívajú dobrodružstvá a spoznávajú pamiatky, históriu a zaujímavosti daných miest. Deti sa naučia vlajky vybraných štátov, aké sú hlavné mestá určitých štátov, ale aj to, čo je to Coloseum, Atomium, Eiffelovka a mnoho iného. Stačí len čítať či počúvať a pozerať nádherné realistické ilustrácie.

TAK KÚP KNIHU MALÝ CESTOVATEĽ TU a VYHRAJ.

kupitknihu

5 6

2 9

 

Presné podmienky súťaže.

Kúp knihu Malý cestovateľ a vyhraj pobyt v hoteli Permon

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Be BF, Malokarpatská 1, 900 29 Nová Dedinka IČO: 40545482, DIČ: 1048214805, Odbor živnostenského podnikania, Pezinok, Žo-2002/18274/00002

Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 24.9.2019 do 30.11.2019 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže musia mať viac ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a je fanúšikom stránky na FB – Malý cestovateľ

Podmienky súťaže:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby si oprávnený účastník súťaže zakúpi knihu Malý cestovateľ – Európa na adrese www.malycestovatel.sk a zároveň stal fanúšikom stránky na facebooku. (pokiaľ už fanúšikom je, túto podmienku spĺňa). Súťaž je určená pre všetkých, ktorí si knihu zakúpia v termíne súťaže.

Výhra

Výhrou v súťaži je pobyt v Grand hoteli Permon**** pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa do 12r. na 3 dni / 2 noci s polpenziou a vstupom do wellness komplexu Permon´s Paradise.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu súťaže vyžrebujeme víťaza spomedzi všetkých, ktorí splnili podmienky súťaže. Víťaz bude uverejnený na našej facebook stránke, zároveň ho budeme kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

Zapojením do súťaže a zakúpením knihy Malý cestovateľ súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

1

kupitknihu

V Novej Dedinke, 18.9.2019